تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 17 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز، بهمراه گشایش نمایشگاه چهارمین دوسالانه خوشنویسی هل اتی کاشان (نکوداشت استادعبدالرضایی)

 مراسم اختتامیه واهدای جوایزبهمراه گشایش نمایشگاه چهارمین دوسالانه خوشنویسی هل اتی کاشان نکوداشت استاد عبدالرضایی درروزچهارشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۶ باحضوراستاد علی اشرف صندوق آبادی، استاد عارف براتی، استاد احمدعبد الرضایی، استاد رضاییان، مسئولین شهرستان ویژه کاشان، جناب شهردار، معاونین ورییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی جناب دکترنمکی برگزارگردید.
دراین مراسم جوایزنقدی به نفرات برتراهد اشد.

*رتبه اول کشوری درخط نستعلیق

سید پیمان سادات نژاد

۵۰میلیون ریال، تندیس ودیپلم افتخار

*رتبه اول کشوری درخط شکسته

محمودرحیمی عهد

۵۰میلیون ریال، تندیس جشنواره ودیپلم افتخار

*رتبه اول کشوری درنقاشیخط

رئوفه حجازی

۵۰میلیون ریال، تندیس ودیپلم افتخار

دررشته های نسخ وثلث رتبه اول نداشتیم.

*رتبه دوم کشوری درخط نستعلیق

محمد جواد شکوهی فر

۳۰ میلیون ریال تندیس ولوح تقدیر

*رتبه دوم کشوری درخط شکسته

امیردانش مراغی

۳۰میلیون ریال تندیس ولوح تقدیر

*رتبه دوم کشوری دررشته نقاشیخط

هادی هنردوست

۳۰میلیون ریال، تندیس ولوح تقدیر

*رتبه دوم درخط نسخ

مجید سعید کافی

۳۰میلیون ریال، تندیس ولوح تقدیر

محمد پورقلی زاده

*رتبه دوم کشوری درخط ثلث

۳۰میلیون ریال، تندیس ولوح تقدیر

علی سلطانی

*رتبه سوم کشوردرخط نستعلیق

محمدعبدالهی

۲۰میلیون ریال، تندیس ولوح تقدیر

صابرعظیمی طاهری

۲۰میلیون ربال، تندیس ولوح تقدیر

*رتبه سوم کشوری درشکسته

مجتبی رحم دار

۲۰میلیون ریال، تندیس ولوح تقدیر

*رتبه سوم کشوری نقاشیخط

عاطفه نوشاوند

۲۰میلیون ریال، تندیس ولوح تقدیر

*رتبه سوم کشوری نسخ

الهام میرطلایی

۲۰میلیون ریال، تندیس ولوح تقدیر

علیرضایوسفی

۲۰میلیون ریال، تندیس ولوح تقدیر

*رتبه سوم کشوری ثلث

علی سلطانی

۲۰میلیون ریال، تندیس ولوح تقدیر

تقـــــدیریها

عبدالرحیم شاه حسینی

ثلث

مصطفی تاجیان

نستعلیق

درخط نسخ ازآقایان

حمیدمیکانیک - امیرپژمان ومحمدبازیار تقدیر گردید.

به کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت اهدا خواهد شد.

هل اتی حدیث عاشقی وشناسنامه خوشنویسی معاصرکاشان

احمد خوش حساب

دبیرچهارمین دوسالانه خوشنویسی هل اتی

مدیرشعبه انجمن خوشنویسان کاشان