تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 17 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری ورکشاپ خوشنویسان در اصفهان به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین (ع)

بر اساس این خبر، به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) درمیدان نقش جهان اصفهان ورکشاپ عمومی

ومردمی خوشنویسان در دوروز انجام شد که بااستقبال مردمی وتشویق حاضرین مواجه شد. 
 

انجمن خوشنویسان استان اصفهان