تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 17 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزیدگان «جشنواره ملی خط نستعلیق تبریز» معرفی شدند.

برگزیدگان «جشنواره ملی خط نستعلیق تبریز» که با موضوع «اشعار استاد شهریار» و به همت ستاد برگزاری کنگره ملی استاد شهریار با همکاری شهرداری منطقه 5 تبریز برگزار شده بود، معرفی شدند.

این جشنواره در راستای گرامیداشت تلاش‌های مبدع خط نستعلیق «استاد میرعلی تبریزی» و پاسداشت مقام شامخ «استاد شهریار» برگزار شده بود.

هیات داوران جشنواره ملی خط نستعلیق تبریز، اسامی برگزیدگان این جشنواره را به ترتیب الفبا به شرح ذیل اعلام کرد:

اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪی

ﻧﻴﻤﺎ اﻟﻴﻜﺎﻳی

ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀی ﺟﻌﻔﺮی

ﻋﻠی ﺣﺴﻴﻨی ﻛﺎﻧی ﻧﻴﺎز

یادگار خیام

ﻋﻠی ﺧﻴﺮی

ﭘﻴﻤﺎن ﺳﺎدات ﻧﮋاد

ﻣﺼﻄﻔی ﻋﺎﺑﺪﻳﻨی

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬی

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻄﻠﺒی

اسامی هنرمندانی که شایسته تجلیل شناخته شدند نیز به شرح زیر است:

اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺷﻬﺒﺎزی

ازﻫﺎر ﺷﺮﻛﺎ

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻣی

ﺷﻬﻨﺎز ﻣﻠﻜی

ﻣﺠﺘﺒی ﺷﺮﻳﻔی

ﻋﺴﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﺗﺒﺎر

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﮋاد

ﺷﻬﺮام روﺣی

ﺷﻬﺮام ﻓﺮﺷﺒﺎف

اسامی هنرمندانی که شایسته تقدیر شناخته شدند نیز به شرح زیر است:

زﻫﺮه رﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎداﺗی

ﻟﻴﻼ ﻣﻮﺳﻮی

زﻫﺮا وﺛﻮﻗﻴﺎن

ﺗﻴﻤﻮر ﺧﺪاﺑﺨﺶ

اﻛﺒﺮ ﻣﺸﺘﺎق ﭘﻮر

ﺳﻴﺪ رﺳﻮل آﻗﺎﻣﻴﺮی

اﺣﻤﺪ ﻋﺮب

ﻣﻬﺪی ﻏﻔﻮری ﻛﺴﺒی

ﻣﻬﺪی ﻓﺮﻫﻨﮕی

ﺻﻔﺮ ﮔﺎﻟﺸی

ﻣﻠﻴﺤﻪ ﻃﺒﺴی

ﺳﻮﻟﻤﺎز ﺿﻴﺎء

ﺑﻬﺎران عسگری

 استادان "غلامحسین امیرخانی، علی شیرازی، علی اشرف صندوق آبادی، حسن تقی زاده کرمانی و علی دائم امید" هیئت داوران جشنواره ملّی خط نستعلیق تبریز بودند.

بیانیه هیات داوران این جشنواره به شرح زیر است:

به نام خداوند لوح و قلم

شهرِ تبریز است و جان قربانِ جانان می‌کند

سُرمه‌ی چشم از غبارِ چشمِ مهمان می‌کند

دل در گروِ مشقِ عشق داشتن و نام دوست را بر لوح جان نگاشتن، صرفِ عمرِ گرانمایه و ریاضتی عارفانه را می‌طلبد که تنها از عهده‌ی عاشقان جمالِ دوست و عاکفانِ کهفِ کمال بر می‌آید.

این عشق و شورِ بی پایان، هیچگاه زوال نمی‌پذیرد و نقصان نمی‌یابد بلکه آتشِ اشتیاقِ آن، روز به روز بیشتر زبانه می‌کشد و بیقراریِ وجودِ آدمی را جز با ذکر جمیلِ صریر قلم، التیام نمی‌نهد.

جشنواره‌ی ملّی خوشنویسی  نستعلیق، به میهمانیِ تبریز،این خاستگاه عشق و عرفان فرصتی مغتنم را برای ارائه‌ی آثار نفیس خوشنویسان معاصر فراهم آورد.

تبریز، مکانِ وضع خطّ‌ِ نستعلیق و مهدِ شمس و کعبه‌ی ملّای روم است. گهواره‌ی بسیاری از شاعرانِ بزرگ و علمای شهیر اسلام، در این خطّه تکان خورده است.

شهرِ تبریز است و مُشکین مرز و بوم

مهدِ شمس و کعبه‌ی ملّای روم

بر خود فرض می‌دانیم که از شهرداری محترم تبریز به عنوان برگزارکننده‌ی این رویداد بزرگ هنری و مدیریت انجمن‌ خوشنویسان تبریز و دبیر محترم جشنواره، استاد میرحسین زنوزی و همه کسانیکه در تحقق این برنامه وزین، تاثیرگذار بوده اند، قدردانی نموده و استمرارِ چنین رخدادهایی را انتظار داشته  باشیم.

شرکتِ جمیع هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره‌ی بزرگ ملّی را ارج می‌نهیم و قدر می‌دانیم. و استقبالِ گسترده‌ی خوشنویسان کشور را به فال نیک می‌گیریم و راهگشا و شوراَفزا می‌دانیم.

آثار بسیار نفیس و ارزشمند خوشنویسانِ شرکت کننده از چنان عیار هنری برخوردار بود که کارِ داوری را مشکل می‌نمود. به جوانانِ خوش‌آتیه‌ی شرکت کننده تبریک می‌گوییم. این حضور گسترده و ارائه‌ی چنین آثار گرانسنگی ، نویدبخشِ پویاییِ جریان خوشنویسی معاصر و درخشش کارنامه‌ی وزین انجمن خوشنویسان ایران می‌باشد.

خالقِ لوح و قلم را شکر می‌گزاریم که چنین توفیق بزرگی را در ارتقاء خوشنویسی کشور نظاره‌گریم و یقین داریم که حضورِ مغتنمِ جوانانِ مشتاق در این عرصه‌، درخششِ بیش از پیشِ هنر خوشنویسی را بر تارک فرهنگ و هنر سرزمینِ کهنِ‌مان نوید می‌دهد.

تداومِ چنین رخدادهای خجسته و فرخنده‌ای را با توکّل بر یکتای بی‌همتا و اهتمامِ مسئولین، آرزومندیم.

هرآنکسی که چو من آشنای تبریز است

به هر کجا که روَد در هوای تبریز است

کجا روَم به تفرّج که روحِ عاشقِ من

اسیرِ اینهمه لطف و صفای تبریز است

فرازِ کوهِ دل‌انگیزِ ارغوانی‌رنگ

جهانِ گُمشده، زیرِ لوایِ تبریز است