تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
پنجشنبه 7 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری دهمین نمایشگاه آثار هنرمندان خوشنویس با مضامین قرآنی نهج البلاغه و ابیات در فرهنگستان هنر