تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 17 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری مسابقه مجازی خوشنویسی" نسیم رمضان " در شهرستان سنقر