تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 17 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار هنرمندان خوشنویس انجمن خوشنویسان ایران شعبه تهران بزرگ در موسسه فرهنگی هنری صبا