تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
پنجشنبه 7 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار هنرمندان خوشنویس انجمن خوشنویسان ایران شعبه تهران بزرگ در موسسه فرهنگی هنری صبا