تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
پنجشنبه 27 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سخنرانی مدیر اجرایی در مراسم تشییع پیکر پیشکسوت خوشنویسی ایران، شادروان استاد علی راهجیری