تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
پنجشنبه 27 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصاحبه با استاد علی راهجیری در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران