تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
پنجشنبه 7 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار رئیسی با اهالی فرهنگ و هنر در مجموعه سرچشمه تهران -خرداد 1400

سید ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه ٢٤ خرداد ماه ١٤٠٠،

با حضور در مجتمع سرچشمه با تعدادی از شاعران، خوشنویسان، نویسندگان و ناشران دیدار کرد.