تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
یکشنبه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه تصحیح اوراق امتحانات پایاندوره ای انجمن خوشنویسان ایران - جمعه 4 تیرماه 1400

جلسه تصحیح اوراق امتحانات پایاندوره ای، روزجمعه مورخ 4 تیرماه 1400

با حضور اعضای محترم شورای ارزشیابی ، بازرسین، مدیر اجرایی جناب آقای عارف براتی

و استادان گرانقدر انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید .

این جلسه رأس ساعت 8:30 صبح آغاز و در ساعت 17 عصر خاتمه یافت.