تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 13 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار جمعی از اساتید ممتاز کشور، ویژه دهه ولایت در قم