تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار جمعی از استادان معاصر ایران ( خوشنویسی و نقاشیخط ) همزمان با افتتاح واحد بین الملل انجمن خوشنویسان ایران