تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار جمعی از استادان معاصر ایران ( خوشنویسی و نقاشیخط ) همزمان با افتتاح واحد بین الملل انجمن خوشنویسان ایران