تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دوشنبه 11 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سومین جلسه پروژه ادبی و هنری " چهل روایت " در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران

بر اساس این گزارش سومین جلسه کمیته طرح و بررسی پروژه ادبی و هنری "چهل روایت" با حضور مسئولان ذیربط از انجمن خوشنویسان ایران و جناب آقای دکترعلیزاده در محل دفتر مرکزی تشکیل شد.

در این جلسه که براساس برنامه‌ریزی و هماهنگی قبلی رأس ساعت یازده صبح روز دوشنبه مورخ : 1400/5/11 با حضور اعضای فوق انجام پذیرفت، موضوعات و مسائل جاری و ابعاد این پروژه طرح و مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.