تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 17 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 گزارش تصویری برگزاری آزمون سراسری فوق ممتاز پایاندوره ای 1400

 گزارش تصویری برگزاری آزمون سراسری فوق ممتاز سال 1400 که در 45 شعبه زیرمجموعه انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.

لازم به ذکر است آزمونهای مذکور با شکوه و با رعایت پرتکل های بهداشتی  به حیطه اجرا در آمد . در آزمونهای برگزار شده در شعبه تهران بزرگ استاد علی اشرف صندوق آبادی نایب رئیس انجمن خوشنویسان ایران، استاد علی گنجی بازرس انجمن ، استاد عارف براتی مدیر اجرایی انجمن و استاد غلامرضا سپهری مدیر شعبه تهران بزرگ و استاد سید محسن میرحسینی روابط عمومی انجمن  حضور داشتند.