تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 27 دی

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پارک محله زادگاه استاد محمدعلی شادمان مؤسس انجمن خوشنویسان شهرضا به نام ایشان نامگذاری شد.

خبری خوب در آستانه هفته خوشنویسی: 

با تلاش و پیگیری مدیر انجمن خوشنویسان شهرضا آقای محمد جواد رحمتی در سال ۱۳۹۹ و حمایت شهردار محترم آقای دکتر قاسمی و تصویب شورای شهر قبل و تاییدیه فرمانداری محترم  پارک محله زادگاه استاد محمد علی شادمان موسس انجمن خوشنویسان شهرضا واقع در خیابان بلال شهرضا امروز ۲۱مهرماه ۱۴٠٠ به نام ایشان نامگذاری گردید. 
امید که با حمایت شورای شهر محترم  فعلی و با توجه به مصوبه مربوطه که این پارک را برای برگزاری برنامه های هنر خوشنویسی پیش بینی نموده است شاهد زیباسازی و بهسازی محوطه این پارک باشیم.
ضمنا از بزرگواران معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری 
آقای محمد مهدی  مولاییان معاون محترم شهردار و همچنین هنرمند گرامی آقای محمد کریم باباربیع کارشناس محترم فرهنگی شهرداری، صمیمانه سپاسگزاری می نماییم.