تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 27 دی

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری همنویسی و نمایشگاه خوشنویسی در آذربایجان غربی

همنویسی و نمایشگاه خوشنویسی، بمناسبت هفته وحدت باحضور معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی