جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آثار خوشنویسان ری در آمریکا به نمایش درآمد.

نمایشگاه جمعی از هنرمندان ایرانی از جمله هنرمندان خوشنویس شهرری از 25 مهر ماه (17 اکتبر) در آمریکا به نمایش گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری، در این نمایشگاه آثار خوشنویسی، نقاشیخط، عکاسی و... از 14 هنرمند ایرانی از جمله محمود فرجی، رئیس انجمن خوشنویسان شهرری و صفر نورزاد مدرس انجمن خوشنویسان شهرری به نمایش در آمده است.

محمود فرجی در این باره اظهار داشت: برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی که همواره زبانزد جهانیان بوده، بستر خوبی برای معرفی فرهنگ و هنر ایران زمین و زمینه انتقال تجربه به علاقه مندان است.

وی افزود: آثار هنرمندان ایرانی به ویژه هنر خوشنویسی در بین مردم کشورهای مختلف جهان، خواهان زیادی دارد و امیدوارم برگزاری نمایشگاه های متعدد با همکاری نهادهای مربوطه در سراسر جهان استمرار یابد.