تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 27 دی

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نمایشگاه و ورکشاپ در شهرستان خوی به مناسبت هفته خوشنویسی

انجمن خوشنویسان شهرستان خوی برگزار نمود: 
۲۵ نفر از خوشنویسان شاخص شهرستان خوی به مناسبت هفته خوشنویسی نمایشگاهی در سالن اداره ارشاد خوی به مدت یک هفته به همراه دو مورد ورکشاپ برگزار کردند.
لازم به توضیح است این نمایشگاه با حمایت شهرداری خوی اجرا شد. ریاست و اعضای شورای محترم شهر و مدیریت فرهنگی شهرداری و مدیرکل ارشاد اسلامی و ریاست ارشاد خوی و مدیرعامل تولیت شمس تبریزی و تنی چند از مسئولین شهر به همراه مردم شریف خوی بازدید به عمل آوردند.
نمایشگاه مورد نظر تحت عنوان کلک خیال با مدیریت آموزشگاه خوشنویسی کوچری و با همکاری شهرداری خوی ، شورای اسلامی شهر و اداره ارشاد خوی اجرا گردید.