تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 27 دی

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار نقاشیخط هنرمند گرامی جناب آقای باربد یزدانی و دوستان ( شور شیدا) در فرهنگسرای ارسباران