تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران -19 آبان 1400

جلسه شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران روز چهارشنبه مورخ 19 آبان 1400  با حضور:
استاد امیرخانی ریاست انجمن، اعضای شورای ارزشیابی ، مدیر اجرایی در دفتر مرکزی برگزار گردید.