تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 27 دی

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش همنویسی خوشنویسان همدان به منظور گرامیداشت روز پرستار

با همکاری سازمان فرهنگی ، اجتماعی و  ورزشی شهرداری و انجمن خوشنویسان شعبه ی همدان، بیش از 50 خوشنویس همدانی در روز جمعه 19 آذرماه 1400 گرد هم آمدند.

این رویداد فرهنگی، اجتماعی با حضور شهردار محترم شهر همدان جناب آقای سید مسعود حسینی در مرکز همایشهای بین المللی قرآنی همدان برگزار گردید.آثار خلق شده در این رویداد به منظور گرامیداشت روز پرستار ، به کادر محترم درمان اهدا گردید.

در حاشیه ی این رویداد به پاس حضور شهردار محترم شهر همدان در جمع هنرمندان خوشنویس، هدیه ای از طرف انجمن خوشنویسان همدان تقدیم ایشان گردید.