تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 27 دی

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گفتگوی زنده اینستاگرامی استاد حیدر موسوی با دکتر شهاب شهیدانی خوشنویس و پژوهشگر همزمان با برگزاری دوسالانه خوشنویسی