تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 27 دی

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه خوشنویسی آثار استاد رسول مرادی و رونمایی از کتاب دوبیتی های باباطاهر همدانی در گالری گویا