تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 27 دی

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری مسابقه خوشنویسی و نقاشی به مناسبت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی در شبستر