تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 27 دی

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دوره تخصصی نقاشیخط و نستعلیق هنرمند گرامی جناب آقای استاد صابر میکائیلی در شعبه قلهک