تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 5 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه تصحیح اوراق امتحانات سراسری انجمن خوشنویسان ایران - زمستان 1400

جلسه تصحیح اوراق امتحانات میاندوره ای ، روزجمعه مورخ 15 بهمن 1400
با حضور نائب رئیس انجمن استاد صندوق آبادی ، اعضای محترم شورای ارزشیابی ، بازرسین، مدیر اجرایی جناب آقای عارف براتی
و استادان گرانقدرانجمن خوشنویسان ایران  برگزار گردید .
این جلسه رأس ساعت 8:30 صبح آغاز و در ساعت 17 عصر خاتمه یافت.

* جهت مشاهده گزارش روی تصویر فوق کلیک نمایید.*