تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 3 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری آیین استقبال از بهار ، برنامه گروهی از هنرمندان شهر قزوین با عنوان " دستان مهر "