تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
یکشنبه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه کمیسیون مالی اداری انجمن خوشنویسان ایران-29 فروردین 1401

جلسه کمیسیون مالی اداری انجمن خوشنویسان ایران روز دوشنبه مورخ: 29 فروردین 1401  با حضور نائب رییس انجمن استاد صندوق آبادی ، مدیر اجرایی استاد براتی ،استاد سپهری مدیر شعبه تهران بزرگ در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار شد.