تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 3 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هم نویسی هنرمندان خوشنویس انجمن خوشنویسان شعبه بروجرد بمناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع)

 

هم نویسی هنرمندان خوشنویس انجمن خوشنویسان شعبه بروجرد بمناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع)
 یکشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ 
ازساعت ۱۶تا ۱۷/۳۰بعدازظهر

درمجتمع فرهنگی وهنری دکترزرین کوب ارشاداسلامی بروجرد