تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 17 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران- 1و 2 اردیبهشت 1401

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران روز جمعه مورخ 2 اردیبهشت ماه 1401 با حضور قائم مقام انجمن استاد صندوق آبادی ، استادان : شیرازی ، فلسفی ، چیزفهم ، فروزنده ، موسوی ، صحافی مقدم ، خیام ، زدوار ، زمزیا ، بازرس استاد حسین نژاد و مدیر اجرایی استاد براتی در دفتر مرکزی برگزار شد.

               در جلسه مذکور موضوعات ذیل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت:

- بررسی برنامه های پيشنهادی سال 1401 دبير محترم شورای ارزشيابی هنری و رؤسای محترم کميسيون های شورای عالی در قالب جدول زمانبندی شده 

- بررسی روند اجرايي انجمن با توجه به افزايش هزينه های جاری 

- بررسی موضوع مالی و مالياتی انجمن خوشنويسان ايران و روند مالی شعب

- بحث وگفتمان و تصميم گيری درخصوص چگونگی برگزاری مجمع استادان به منظور تعيين شورای ارزشيابی هنری

- تصميم گيری درخصوص تعيين تکليف افراد ردّی و تجديدی های استادی و تعيين زمان آزمون آنها

- بررسی تعيين ميزان شهريه ها و هزينه های آزمونها و . . .

- بررسی روند تصحيح اوراق آزمون های سراسری با رويکرد جديد و چگونگی انتخاب استادان و مصححين

- عنداللزوم موارد ديگر

 این جلسه از ساعت 9 صبح آغاز و در ساعت 18 خاتمه یافت.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران روز پنجشنبه مورخ 1 اردیبهشت ماه 1401 با حضور قائم مقام انجمن استاد صندوق آبادی ، نماینده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر ساکت ، اعضای شورای عالی استادان : چیزفهم ، فروزنده ، موسوی ، صحافی مقدم ، خیام ، زدوار ، زمزیا  ، بازرس استاد حسین نژاد و مدیر اجرایی استاد براتی در دفتر مرکزی برگزار شد. جلسه مذکور از ساعت 9 صبح آغاز و در ساعت 16 خاتمه یافت.