تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 26 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار نائب‌ رییس انجمن خوشنویسان ایران جناب استاد صندوق آبادی به همراهی هنرمند پیشکسوت جناب گلکار زاده با دکتر علیرضا بیگدلی معاون کنسولی و امور مجلس و ایرانیان خارج کشور

دیدار نائب‌ رییس انجمن خوشنویسان ایران جناب استاد علی‌ اشرف صندوق آبادی
به همراهی هنرمند پیشکسوت جناب گلکار زاده
با دکتر علیرضا بیگدلی معاون کنسولی و امور مجلس و ایرانیان خارج کشور وزارت‌ خارجه

در این دیدار استاد صندوق آبادی ضمن معرفی جایگاه و نقش انجمن خوشنویسان ایران اظهار داشتند:

خوشنویسی هویت و شناسنامه ماست، معرفی خوشنویسی به‌عنوان یکی از گنجینه‌های ملی ایران که عمیقاً با ادبیات بسیارغنی آمیخته‌ است بهترین نوع معرفی فرهنگ و هنر ایران‌ زمین است . دکتر علیرضا بیگدلی معاون وزیر خارجه ضمن ابراز خوش‌وقتی تأکید نمودند که وزارت خارجه درصدد است که ارتباط عمیق‌ تری را با انجمن خوشنویسان ایران به‌عنوان کهن‌ترین انجمن هنری ایران داشته باشد و این هنر قدسی را به‌عنوان یکی از نهادهای فرهنگی و هنری کشور بیشتر به جهانیان معرفی نماید.

 

در این دیدار در مورد مسائل دو طرف صحبت گردید و یکی از موارد توافق برپایی نمایشگاه دائمی آثارفاخر خوشنویسی در محل کنسولی وزارت‌خارجه بود که دائماً مورد بازدید کلیه میهمانان خارجی و ایرانیانی که عازم خارج می‌باشند قرار می‌گیرد. ضمناً مقرر گردید برای استادان و هنرمندان خوش‌نویسی که عازم خارج می‌باشند با معرفی انجمن خوشنویسان ایران تسهیلاتی برای انجام مراحل ویزای این عزیزان اختصاص یابد.