تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 3 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه خوشنویسی جمعی در شهرستان امیدیه با حضور استادان زدوار، مهدی اسماعیلی مود و محسن اسماعیلی مود