تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 3 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مراسم گشایش نمایشگاه محفل انس با حضور استاد یدالله کابلی و استاد محمدحیدری در شیراز

حضور هنرمندان خوشنویس انجمن خوشنویسان کازرون در مراسم گشایش نمایشگاه محفل انس
با حضور استاد یدالله کابلی و استاد محمدحیدری در آرامگاه سعدی در شیراز
 ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱