تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حضوری نویسی آیات قرآن در مسجد جامع سنندج توسط اعضاء انجمن خوشنویسان شعبه سنندج