تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 3 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

رونمايي از قرآن به خط هنرمند گرامی جناب آقای زارعی در نمایشگاه بین المللی اصفهان

 مراسم رونمایی از قران کریم که استاد زارعی توفیق کتابت این مصحف شریف را داشته اند ( شانزدهمین قرآن ) برگزار شد.

دراین مراسم که با حضور دکتر بانکی نماینده مردم اصفهان، جناب احمدی فرماندار ودکتر مرتضوی رئیس نمایشگاه بین المللی وجمعی دیگر از مسئولین برگزار شد ، استاد علی فرزانه رئیس انجمن خوشنویسان استان اصفهان در اهمیت خوشنویسی وانتقال مفاهیم ومعانی بلند قرانی مطالبی را بیان کردند .در پایان دکتر بانکی دست استاد زارعی را بعنوان کاتب قران بوسیدند وتندیس نمایشگاه بین المللی قرآن را به بپاس خدمات دکتر فرزانه در برپایی چندین نمایشگاه جمعی ونمایشگاه انفرادی از خوشنویسان اصفهان  اهداء نمودند.

انجمن خوشنویسان استان اصفهان

 

 

ضیافت افطاری اساتید معزز ومدرسین گرانقدر انجمن خوشنویسان اصفهان