تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 2 فروردین

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

همایش بزرگ خوشنویسی در رفسنجان، بمناسبت بزرگداشت مقام معلم

  

  

  

  


این همایش با همکاری اداره فرهنگ وارشاداسلامی ، معاونت فرهنگی و هنری شهرداری رفسنجان و با حضور شهردار و اعضای محترم شورای شهر برگزار شد .اعضای انجمن خوشنویسان شعبه رفسنجان به حضوری نویسی اشعار و احادیث در مورد مقام معلم پرداختند و به جمع کثیری از معلمان اهدا شد . همچنین از دو استاد این انجمن استاد مجید طالبی و استاد علی ایزدخواه تجلیل شد.

مدیر انجمن خوشنویسان رفسنجان رضا ندامتکار