تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 3 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری مراسم تجلیل از دو هنرمند فرهیخته کرمان تحت عنوان " به تماشای نستعلیق"