تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 3 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حضور چند تن از استادان و خوشنویسان مطرح کشور در فرودگام امام خمینی (ره) جهت استقبال از پدر خوشنویسی ایران زمین استاد غلامحسین امیرخانی

  حضور نائب رییس انجمن خوشنویسان استاد صندوق ابادی ، مدیر اجرایی استاد براتی ، بازرس انجمن استاد گنجی ، مدیر شعبه تهران بزرگ استاد سپهری و استاد میر حسینی روابط عمومی انجمن  به همراه چند تن از استادان و خوشنویسان مطرح کشور در فرودگاه امام خمینی ره جهت استقبال  از استاد عشق و خوبیها، پدر خوشنویسی ایران زمین و گنجینه ی زنده هنری ایران استاد غلامحسین امیرخانی ...
ساعت ۱۱ شب روز چهارشنبه  مورخ 21 اردیبهشت 1401