تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 20 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار اساتید و مدرسین انجمن خوشنویسان مشهد همزمان با بزرگداشت روز ملی حکیم ابوالقاسم فردوسی