تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 9 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری ورک شاپ خوشنویسی افشین ذاکری (مسئول انجمن خوشنویسان آلمان) در تهران