تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دوشنبه 10 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پیام تسلیت و همدردی مدیران شعب انجمن خوشنویسان ایران به استاد براتی مدیر اجرائی

صفحه2 - صفحه 3 - صفحه 4 - صفحه 5 - صفحه 6

هوالباقی

ما همه فانی و بقا بس تراست

مدیر محترم اجرایی انجمن خوشنویسان ایران هنرمند گرانقدر جناب استاد عارف براتی

خبر دردناک درگذشت فرزند عزیزتان مایه تاسف و تأثر  همه هنرمندان و هنردوستان و  همشهریان تکابی شد.

با عرض تسلیت به حضور حضرتعالی و خانواده محترم و ابراز همدردی قلبی با خانواده داغدار، از درگاه ایزد منان برای روح آن عزیز به آسمان پیوسته نور و رحمت حضرت حق و برای قلب شکسته و داغدار شما و خانواده محترم صبر و آرامش از درگاه احدیت مسألت می‌نماییم.

انجمن خوشنویسان شهرستان تکاب

***

انالله و اناالیه راجعون

خبر ناگواردرگذشت فرزند داغی بزرگ و اندوهبار است. امید که پروردگار به خانواده ایشان علی الخصوص استاد براتی نازنین صبر عطا فرماید. روحش شاد و یادش گرامی ما را در غم خود شریک بدانید.

احمد زیرک

(انجمن خوشنویسان واحد مرزداران)

***

مدیر محترم اجرایی انجمن‌ خوشنویسان ایران جناب استاد براتی  بانهایت تاسف وتاتردرگذشت فرزند عزیزتان را به جنابعالی وخانواده ی محترمتان تسلیت عرض میکنم. خداوند منان به روح ان مرحوم آمرزش ابدی وبه حضرتعالی ودیگر بازماندگان وصبر و شکیبایی ارزانی کند. مارادرغم خود شریک بدانید.

علی طوسی ثانی

انجمن خوشنویسان شعبه ی سبزوار

***

جناب استاد عارف براتی ، مدیریت محترم اجرایی انجمن خوشنویسان ایران

درگذشت جانسوز فرزندتان را به شما و خانواده ی گرامی تان تسلیت گفته و خود را در غمتان شریک میدانیم. روحشان در آرامش باشد و خداوند به شما و خانواده ی داغدار صبر و سلامتی عنایت فرماید.

سپهر نصراللهی

انجمن خوشنویسان شعبه ی شهر جدید مِهِستان(هشتگرد)

 

انا لله وانا الیه راجعون

مدیر محترم اجرایی انجمن خوشنویسان ایران .جناب استاد براتی .

خبر درگذشت فرزند عزیزتان غمی سنگین وجانگدازبر دلها نشاند .از درگاه ایزد منان برای آن فقید سعید غفران ورحمت الهی وبرای شما صبروشکیبایی آرزومندم .الهی سیه باد روی فراق .که یاران زیاران جدا میکند .

انجمن خوشنویسان استان اصفهان. علی فرزانه

***

مدیریت محترم اجرایی انجمن خوشنویسان ایران،، جناب استاد عارف براتی،،

درگذشت فرزند عزیزتان را خدمت جنابعالی و خانواده ی محترمتان تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن عزیز از دست رفته رحمت الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم...

انجمن خوشنویسان شعبه ی همدان

***

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند، جناب استاد براتی، خبر درگذشت فرزند دلبندتان همه اهالی خوشنویسی را متالم کرده و خود را در این اندوه جانفرسا شریک می‌دانند.از خداوند قادر متعال برای جنابعالی صبر و شکیبایی مسئلت دارم. روحشان شاد و یادشان گرامی و جایگاهشان بهشت برین باد.

«احمد عبدالرضایی»

***

استاد گرامی جناب آقای استاد براتی

ضایعه  درگذشت نور چشمی  و عزیز از دست رفته تان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان ، صبر جزیل آرزومندیم .

رضا خلیل زاده و اعضای انجمن خوشنویسان اورمیه و استان آذربایجان غربی

***

استادارجمندجناب آقای عارف براتی 

با اندوه فراوان درگذشت فرزندگرامیتان راتسلیت عرض کرده ازخداوندمنان صبروشکیبائی برای حضرت عالی وبازماندگان گرامی مسالت مینمایم.

عبدالله جواری

***

جناب استاد براتی مدیر اجرایی محترم انجمن خوشنویسان ایران   

مصیبت بزرگ وخارج از وصف فقدان فرزند دلبندتان موجب تأثر گردید از خدای بزرگ برای شما وخانواده ی محترم صبر وشکیبایی بر این غم خواستاریم . 

انجمن خوشنویسان کرج علی _مهری

***

استاد گرامی جناب آقای براتی ، فقدان فرزند عزیزتان،  ما را نیز اندوهگین ساخت.

غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.  

علی حافظی نسب  انجمن خوشنویسان سمنان

***

استاد بزرگوار  جناب آقای عارف براتی ، مدیریت اجرایی محترم و دلسوز  انجمن خوشنویسان ایران ،  ضایعه درگذشت فرزند عزیزتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض مینماییم ، ما را در غم خود شریک بدانید.

انجمن خوشنویسان گیلان

***

استاد ارجمند جناب آقای براتی

ضایعه درگذشت فرزند گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت و برای جنابعالی و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

یونس نصیری

انجمن خوشنویسان تبریز

***

انا لله و انا الیه راجعون:  جناب استاد عارف براتی مدیر محترم اجرایی انجمن خوشنویسان ایران ، با نهایت تأسف و تأثر درگذشت جانسوز فرزند دلبندتان را تسلیت عرض نموده ، بقای عمر بازماندگان را از خداوند منان مسئلت داریم. ما را در غم خود شریک و سهیم بدانید.

انجمن های خوشنویسان خوزستان

***

انالله و انا الیه راجعون

استاد گرامی و ارجمند جناب آقای عارف براتی عزیز مدیر محترم اجرائی انجمن خوشنویسان ایران

با نهايت تأسف و تأثر مصيبت درگذشت پسر گرامیتان را صمیمانه تسليت عرض نموده علو درجات برای آن عزیز سفر کرده و صبر و شکیبایی برای جنابعالی و خانواده دارغدارتان را از حضرت دوست مسئلت داریم.

ما را نیز در‌ غم‌خود شریک بدانید

مدیریت و اعضای شوارای انجمن

خوشنویسان شعبه زاهدان

***

استاد ارجمند جناب براتی عزیز

عمیقا رجعت فرزند دلبندتان را به شما و خانواده گرامیتان تسلیت عرض کرده ، علو درجات را برای آن عزیز از دست رفته آرزو مندیم .

 انجمن خوشنویسان استان مرکزی ، اراک

***

انالله واناالیه راجعون

سرور ارجمند جناب استادبراتی ،مدیرمحترم اجرایی انجمن خوشنویسان ایران

همه ازاوییم وبسوی اوبازمیگردیم .غم جانگداز ازدست دادن فرزنددلبندتان را به شما استادعزیز تسلیت عرض نموده ازدرگاه ایزدمنان صبرجمیل برای شما وخانواده داغدارتان مسالت داریم .روحشان شاد ویادشان گرامی.

مدیرواعضای شورای شعبه انجمن گرگان

***

با سلام و عرض ادب ، مدیر محترم اجرایی انجمن خوشنویسان ایران جناب استاد عارف براتی

درگذشت فرزند عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای ایشان  از خداوند سبحان طلب رحمت و مغفرت و  برای شما و بازماندگان  صبر جمیل آرزومندیم .

روحشان شاد و در آرامش ابدی ، ما را در غم خود شریک بدانید

( باقرزاده طوسی  مدیر انجمن خوشنویسان مشهد)

***

جناب استاد گرانقدر جناب آقای براتی

ضایعه درگذشت فرزند گرامیتان به شما و خانواده محترم. تسلیت عرض نموده و از خداوند سبحان صبر و شکیبایی مسألت دارم

انجمن خوشنویسان شعبه یاسوج

***

کل من علیها فان  برادر ارجمند استاد  براتی  درگذشت فرزند عزیزتان را به شما و خانواده محترم تسلیت می گویم  بقای عمر شریفتان باشد،  در غمتان شریک هستیم .

استاد چیزفهم

***

مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران ، جناب استاد عارف براتی

فقدان جانسوز فرزند دلبندتان را بشما تسلیت عرض نموده ،ازخداوند بزرگ برای آن عزیز سفرکرده رحمت ومغفرت وبرای شما وسایر بازماندگان صبر توام با سلامتی مسالت می نمایم

علی محمدی .انجمن خوشنویسان بدره.ایلام

***

استاد گرامی جناب آقای براتی غمتان سنگین است و کلامی برای تسلی نیست صبر و زمان یارتان باد . روح عزیز از دست رفته شاد و یادش گرامی  

اعضای انجمن خوشنویسان رفسنجان

***

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الکرام. جناب آقای استاد عارف براتی

مدیریت محترم اجرایی انجمن خوشنویسان ایران

باکمال تاسف و تاثر درگذشت  فرزند دلبندتان را به شما و خانواده ی محترم تسلیت عرض نموده آرزوی صبر و شکیبایی در این مصیبت بزرگ  وارامش روح آن عزیز از دست رفته را از خداوند رحمان  مسئلت داریم .

سرپرست و اعضای انجمن خوشنویسان شهرستان گناوه

***

جناب استاد براتى بزرگوار

خبر در گذشت فرزند عزيزتان باعث تاسف است از خداى رحمان برايشان طلب رحمت و مغفرت و براى شما و خانواده محترمتان صبر و شكيبايى ارزو دارم ما را در غم خود شريك بدانيد

انجمن خوشنويسان سنندج

***

انالله و انا الیه راجعون

دوست و استاد گرانقدر جناب آقای عارف براتی مدیر محترم اجرائی انجمن خوشنویسان ایران

با نهايت تأسف و تأثر مصيبت درگذشت پسر گرامیتان را صمیمانه تسليت عرض نموده علو درجات برای آن عزیز سفر کرده و صبر و شکیبایی برای جنابعالی و خانواده دارغدارتان را از حضرت دوست مسئلت داریم.

مدیریت و پرسنل انجمن خوشنویسان ایران شعبه تهران بزرگ

***

انا لله و انا الیه راجعون،  دوست عزیز و هنرمند گرانمایه جناب استاد عارف براتی درگذشت فرزند دلبندتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان صبر جمیل برای شما و بازماندگان مسئلت داریم،روحش شاد و در آرامش ابدی انشاالله، ما را در غم خود شریک بدانید،

(میر پیام غضنفری مدیر انجمن خوشنویسان ساری)

***

جناب آقای براتی

درگذشت فرزند عزیزتان رو تسلیت عرض مینماییم . خداوند متعال به شما و خانواده محترمتان صبر عنایت فرماید .

اعضای انجمن خوشنویسان فومن

جداشدیارشیرینت کنون تنها نشین ای دل که حکم آسمان این است اگرسازی وگرسو زی

استادگرامی جناب آقای براتی

درگذشت جانسوز فرزند دلبندتان را به حضرتعالی وخانواده ی محترم تسلیت عرض نموده سلامتی وبقای بازماندگان را ازخداوند خواستاریم.

انجمن خوشنویسان شعبه ی اسدآباد - علی سجادی

***

جناب استاد عارف براتی

مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران

سوگ فرزند مصیبت بسیار بزرگی است و زبان از بیان هر حرفی در این باره ناتوان است. امیدواریم خداوند صبری بسیار بزرگ‌تر از غمتان به شما بدهد. برای شما و خانواده محترم صبر و آرامش قلبی در برابر این غم آرزو می‌کنیم.

مدیریت  و اعضای انجمن خوشنویسان  شعبه آران و بیدگل

***

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران - کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

استاد عزیز جناب آقای عارف براتی

سنگینی غمتان قابل درک نیست، برایتان از خداوند منان طلب صبر می‌کنیم، ما را نیز در غم خود شریک بدانید. آن صفر کرده که صد قافله دل همره اوست ، هرکجا هست خدایا به سلامت دارش

انجمن خوشنویسان ایران شعبه آزادشهر

***

مدیر محترم اجرایی انجمن خوشنویسان ایران

،، جناب استاد عارف براتی،،

درگذشت فرزند عزیزتان را خدمت جنابعالی و خانواده ی محترمتان تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد یکتا برای آن عزیز از دست رفته رحمت الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندم .

امیرعباس توفیق - انجمن خوشنویسان ایران ، شعبه جنت آباد

***

 

استاد ارجمند جناب آقای براتی

با قلبی پر از اندوه در گذشت فرزند عزیزتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده واز خداوند منان برای آن عزیز از دست رفته طلب غفران الهی و برای شما صبری جمیل خواستاریم و خود را در غمتان شریک می‌دانیم

انجمن خوشنویسان شعبه ایرانشهر

تاجبخش ارژنگ

***