تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 26 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

انتخابات انجمن خوشنویسان شهرستان محمودآباد برگزار شد.

انتخابات انجمن خوشنویسان شهرستان محمودآباد با حضور خوشخو رئیس و ابوطالبی کارشناس فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاد میر پیام غضنفری رئیس انجمن خوشنویسان ساری و نماینده انجمن خوشنویسان کشور و مازندران و هنرمندان خوشنویس عضو انجمن در عصر روز شنبه ۲۱ خرداد ماه در دفتر رئیس اداره ارشاد برگزار گردید . 
در این انتخابات پس از رای گیری آقایان ( خسرو شریفی ۱۹ رای ، فرهاد عابدی ۱۶ رای ، عباس خواجوند و حامد حبیبی ۱۱ رای ) به عنوان اعضای شورا انتخاب و آقای حسین عظیمی به عنوان بازرس انتخاب شدند . 

*روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محمودآباد*