تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اصلاحیه تاریخ برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد سپهر نصراللهی به همراه نشست تخصصی با سخنرانی استاد امیراحمدفلسفی

www.instagram.com/sepehrnasrollahi
پژوهشکده ی هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وزارت میراث‌ برگزار میکند:
«تحصیلِ مکتب میرعماد»
نمایشگاه آثار خوشنویسی سپهر نصراللهی

تلاش در شناخت و بازنمایی ویژگی های خوشنویسی نستعلیق عصر صفوی با تاکید بر آثار میرعماد 
به همراه نشست تخصصی با سخنرانی استاد امیراحمد فلسفی

گشایش: شنبه 11 تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰
بازدید تا 22 تیر از ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰
نمایشگاه 16 و 17 تیر تعطیل است

تهران خیابان آزادی - تقاطع یادگار وآزادی - وزارت میراث فرهنگی - ساختمان شماره یک پژوهشکده هنرهای سنتی