تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 9 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه مروری بر آثار خوشنویسی قطعات شکسته هنرمند گرامی جناب آقای میر محمد تقی حسینی( زیردو)