تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 26 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نمایشگاه هنری "قلبی... یحدثنی" در رایزنی فرهنگی ج.ا.ايران - دمشق

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه نمایشگاه هنری خوشنویسی و تذهیب هنرمند سوری خانم ریم قبطان را در روز چهارم خردادماه 1401شمسي برگزار نمود. در این نمایشگاه تعدادی از آثار هنری این هنرمند به نمایش گذاشته شد. 
خانم قبطان، رییس موسسه هنری خانه خط عربی است. او بخاطر علاقه به خط نستعلیق و تذهیب ایرانی، این هنر را زیر نظر اساتید ایرانی از انجمن خوشنویسان و دوره هایی که در رایزنی برگزار شده است فراگرفته در موسسه خود آموزش می دهد.
 نمایشگاه با حضور خانم ریم قبطان صاحب آثار، رایزن فرهنگی دکتر حمید رضا عصمتی، مسئولان اتحادیه هنرمندان تجسمی سوریه، و جمعی از هنرمندان افتتاح شد. 
در این نمایشگاه آقای غسان غانم دبیر کانون هنرهای تجسمی و تعدادی از هنرمندان تجسمی ایران و سوریه و خانم مها محفوظ رییس اتحادیه هنرمندان تجسمی در دمشق شرکت کردند و به همراه دکتر عصمتی از آثار بازدید نمودند.
درون مایه بیشتر آثار از اشعار عرفای ایرانی و عرب برگرفته شده است. بسیاری از اشعار مولوی، ابن فارض، ابن عربی و دیگر عرفا در این آثار با خط فارسی و عربی و در چارچوبی از تزیین و تذهیب ایرانی ارائه شده است. عنوان «قلبی یحدثنی» که برای نمایشگاه انتخاب شده است نیز برگرفته از اشعار ابن فارض شاعر و عارف معروف می باشد.
این نمایشگاه در همان راستا و در ادامه نمایشگاه سابق که عنوان آن عشق بود، برگزار می شود. وی ادامه داد که در آن نمایشگاه نیز به احوال صوفیانه اشاره کرده بود و اکنون در این نمایشگاه بیشتر و عمیق تر به مسائل تصوف نظر داشته است.  
دکتر عصمتی همچنین با اشاره به اینکه چنین نمایشگاهی نمونه ای از مشارکت هنر ایران و سوریه است ابراز داشت هنر بدون تکلف انسانها را به یکدیگر نزدیک می کند. در این نمایشگاه خط و تذهیب ایرانی و عربی سوری بهم آمیخته است و ریشه های فرهنگی و تمدنی مشترک ما را بیش از پیش به ما یادآور می شود.  خانم قبطان به مشترکات هنر سوری و ایرانی پیوند عمیقی بخشیده و از راه تابلوها خوشنویسی مشتمل بر ادبیات فارسی و عربی توانسته است این پیوند را در زیباترین قالبها نمایش دهد. 
در حاشیه این نمایشگاه دیدارها و گفتگوهای متعددی با اصحاب هنر و همچنین مصاحبه های مختلفی با رسانه های محلی توسط دکتر عصمتی انجام شد.