تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 26 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری بداهه نویسی توسط جمعی از اعضاء انجمن خوشنویسان شهرستان برخوار

جمعی از اعضا و هنرمندان انجمن خوشنویسان شهرستان برخوار واداره فرهنگ وارشاد روز سه شنبه  31  خرداد ۱۴۰۱. بمناسبت عید غدیر و هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر در شهر دولت آباد ساختمان تاریخی عمارت بارو در حضور مسئولین شهرستان .فرماندار و....بداهه نویسی کردند.
خوشنویسان : احمد عابدی، فرهاد زارعان ، مهدی فقیه ، مجید رجبیان ، محسن عابدی،  خانم کثیری، خانم جوکار، مهدی رحیمی،  احمد داوری خانم نبی، جناب زاهدی و حام حمید زاده و دیگر دوستان هنرجو....