تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 26 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

انجمن خوشنویسان شعبه تهران بزرگ با همکاری فرهنگسرای گلستان برگزار میکند: نمایشگاه خوشنویسی قلم مهر

گزارش تصویری نشست صمیمانه با جناب استاد غلامحسین امیرخانی، استاد عارف براتی و دکتر محمدحسين ساکت 
فرهنگسرای گلستان ( نمایشگاه خوشنویسی بانوان با عنوان " قلم مهر"
نهم تیرماه  1401