تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 26 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار خوشنویسی هنرمندان گرامی استاد مجتبی ابراهیمی رومنجان و استاد محسن اسماعیلی مود با حضور استاد حسن حسین نژاد