تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 17 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری ورک شاپ خوشنویسی بمناسبت روز قلم و بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی در محل کتابخانه عمومی ارومیه